Knižní tvorbě, k niž mne přivedlo studium grafiky na SUPŠ, se věnuji od roku 2003. Následovalo vysokoškolské studium na Fakultě umění, workshopy, konzultace, semináře a stáže u knihařů a v restaurátorských centrech u nás a v zahraničí.

Mé výrobky si kupují jak soukromníci tak instituce, např. Jihočeské muzeum, Jihočeská univerzita, Magistrát města České Budějovice, Husovo muzeum v Kostnici, Památkový úřad. Jedná se o vazby rodokmenů, kronik, knih, diplomových a disertačních prací, fotoalb, diářů na míru, autorských knih, podpisových knih, desek pro architektonické plány a archívy, bibliofílie, etue, pouzdra na knihy, kdy knihovny se stávají opět součástí designu interiéru.
Doplňkem jsou návrhy osobní značky, hlavičkové papíry, PF přání, záložky do knih, pečetě, pasparty, makety knih.
Chcete originální věc či dárek a nemáte konkrétní představu?
Přijďte se poradit za mnou. Ráda Vám zrealizuji představu na míru.

Na­pros­tá spo­ko­je­nost!!! U paní ma­ji­tel­ky jsem si ne­cha­la vázat jak svojí ba­ka­lář­skou práci, tak nyní i di­plo­mo­vou práci do kni­hař­ské vazby. Vždy per­fekt­ní ko­mu­ni­ka­ce a oprav­du pre­ciz­ně od­ve­de­ná práce. Pokud chce­te při ob­ha­jo­bě za­ujmout nejen kva­lit­ním ob­sa­hem své vy­so­ko­škol­ské práce, ale i vý­ji­meč­nou a ori­gi­nál­ní vaz­bou, do­po­ru­ču­ji v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích paní ma­ji­tel­ku.

Romana B.

Děkuji za krásně opravené secesní album.

H.

Vážená paní Gutteková,
ještě jednou bych Vám moc ráda poděkovala. Syn celý čtvrtek chodil s knížkou a musel ji ukázat tatínkovi, babičce i dědečkovi, že má vlastní, a začít kreslit. No a já jsem pochopitelně také do března nevydržela a knihu předala manželovi hned večer. Ač o ní věděl, stejně se mu oči zaleskly, takže pro příští díl navrhuji předání u Vás, abyste také naživo viděla, jakou dělá vaše práce radost.

R. S.

Individuální přístup a cit pro věc.

Oscar Nedbal